Ime: Šifra:    Novi član?    Zaboravljena šifra?

- anatomija
- arhitektura
- astronomija
- bakteriologija
- biohemija
- biologija
- botanika
- defektologija
- eksperimenti
- elektronika
- elektrotehnika
- energetika
- entomologija
- farmacija
- fizika
- fiziologija
- genetika
- geografija
- geologija
- građevinarstvo
- hemija
- industrija
- informatika
- ishrana
- matematika
- mašinstvo
- medicina
- molekularna biologija
- okeanologija
- paleontologija
- pivarstvo
- poljoprivreda
- povrtarstvo
- programi
- psihologija
- robotika
- seizmologija
- stomatologija
- svemir
- tehnologija
- termodinamika
- veterina
- voćarstvo
- zdravstvo
- zoologija
- šumarstvo

CENOVNIK
OZNAKA Cena čitanja CELOG teksta
Besplatno
1 dinar
50 dinara
100 dinara

Ukupno članova: 9110
Najnovi član: marko.jovanovic

Najnoviji tekstovi:

slika Nagradni konkurs za smanjenje otpada od hrane
“Lovački ručak”
(ekologija)
slika ŽELJE I PANIKA (informisanje)
slika Радован Лазаревић - Тајна Совиног дола (sociologija)
slika 15. НОВОГОДИШЊА АКЦИЈА ФОНДАЦИЈЕ „ОСМЕХ НА ДАР“ (akcija)
slika Dva velika uspeha mladih matematičara u nepunih mesec dana (takmičenja)
slika Veliki naučni park - ONLAJN (Naučni park)
slika Nova zvezda kviza „Potera“ koja je znanjem zadivila Srbiju (RTS Potera)
slika МЕЂУНАРОДНИ ПЕСНИЧКИ КОНКУРС (književnost)
slika "Nikad više neću doći u Nemačku. Ni na odmor, ni u posetu. Ni po koju cenu!" (gastarbajteri)
slika Istorija pamuka - kako je postao nezamenljiv materijal koji svi nosimo (industrija)

REGISTRUJTE SE
i čitajte CELE besplatne tekstove!
Obavestite prijateljaPretraži magazin po:
priroda:::
arhiva

Rano otkrivanje steonosti ultrasonografijom


Naučni Institut za reprodukciju i veštačko osemenjavanje domaćih životinja Temerin


Stručnjaci veterinarske medicine koji se bave problemima reprodukcije životinja, ispitujući nove mogućnosti, preuzeli su od lekara humane medicine ultrazvučnu dijagnostiku.      Oduvek je čovekova želja bila da kontroliše i poboljša plodnost životinja, kako domaćih (uzgajivači i stočari), tako i divljih (u lovištima, rezervatima i zoološkim vrtovima). Međutim, na plodnost životinja utiču mnogi faktori i cilj odgajivača je da ih kontroliše (neke od njih isključi, da im smanji i ograniči dejstvo) dok određenim nasuprot teži da potencira uticaj.
     Jedna od važnijih mera u kontroli plodnosti je  i dijagnostika graviditeta (otkrivanje bremenitosti). Do sada je ustanovljeno više kliničkih i laboratorijskih metoda za dijagnostikovanje graviditeta životinja. Većina ovih dijagnostičkih testova je izvodljiva samo u posebnim uslovima i sa posebnom opremom (naročito se odnosi na laboratorijske). To u svakodnevnoj praksi predstavlja nedostatak, pogotovu ako je na rezultate testa potrebno duže čekati, kao što su različita ispitivanja polnih hormona u telesnim tečnostima: RIA i EIA, određivanje koncentracije progesterona. Želja i potreba odgajivača za trenutnim saznanjem o stanju plotkinje (plodna ili neplodna) u momentu pregleda podsticala je naučnike i istraživače da razviju brže (pa čak i trenutne) dijagnostičke testove.
     Osim toga, zbog sezonske prirode polne aktivnosti nekih vrsta domaćih životinja (ovce, koze, konji) potrebno je u toku priplodnog perioda što veći procenat plotkinja uspešno pripustiti, odnosno osemeniti. To znači da postoji velika potreba za što ranijim otkrivanjem bremenitosti posle osemenjavanja da bi se neplodne životinje još u toku sezone mogle podvrgnuti tretmanu i ponovo oploditi.
     S druge strane, kontinuirana proizvodnja tokom godine, kod životinja čija polna aktivnost ciklično traje u toku cele godine (krave i svinje) takođe je važno što ranije posle osemenjavanja utvrditi da li je uspelo ili ne, da bi proizvodnja mogla da ostane u okvirima ekonomske rentabilnosti. Dakle, metoda za otkrivanje plodnosti - neplodnosti treba da je upotrebljiva što ranije posle osemenjavanja.
     Konačno, dijagnostički test treba da bude što je moguće tačniji (poželjno 100% tačnosti) čime bi se izbegle greške netačne dijagnoze koje mogu da nanesu štetu odgajivaču.
     Stručnjaci veterinarske medicine koji se bave problemima reprodukcije životinja suočeni su sa opisanim zadacima i ispitujući nove mogućnosti preuzeli su od lekara humane medicine ultrazvučnu dijagnostiku.

Deo zaposlenih Naučnog Instituta za reprodukciju i veštačko osemenjavanje domaćih životinja u Temerinu


     Ultrazvučna dijagnostika je prvi put primenjena u veterinarskoj dijagnostici 1982. godine u cilju uočavanja steonosti krava. Za razliku od ranijih ultrazvučnih detektora koji su kod steonih krava i suprasnih svinja davali određen zvučni signal, novi uređaj - ultrazvučna ehokamera poseduje ekran tj. prikazuje sliku. Ovakav aparat koji može da prikaže sliku unurašnjih polnih organa plotkinje brzo je našao primenu kod skoro svih vrsta životinja. Na osnovu dosadašnjih istraživanja ultrazvučnom ehokamerom moguće je najranije ustanoviti (konstatovati) bremenitost kod: ovaca i koza - već sa 30 do 35 dana sjagnjenosti, svinja - sa mesec i po dana suprasnosti, kobila - sa oko tri nedelje ždrebnosti i krava - sa oko 25 dana steonosti.
     U svim slučajevima primene ultrasonografije donošenje ocene o bremenitosti vrši se na osnovu posmatranja slike na ekranu. Dijagnoza gravidnosti postavlja se kada se na ekranu aparata (ultrazvučne ehokamere) uoče plod i plodove vode. Uočavanje ovih znaka graviditeta omogućilo je da metoda ima 100% tačnost, jer ako se vidi plod ima i bremenitosti, a ako ga nema životinja je neplodna.
     Zbog usmerenja Naučnog Instituta za reprodukciju i v.o. domaćih životinja u Temerinu ka kontroli plodnosti i suzbijanju steriliteta krava, najviše smo koristili ultrasonografiju za otkrivanje steonosti. Ovu metodu koristimo još od 1990. godine na farmama kao i na privatnom sektoru.
     Na savremeno gajenje krava mlečnih rasa utiču mnogi činioci. Kvalitet i uspešnost odgajivanja se upravo iskazuje kroz mogućnosti rešavanja postojećih problema. Problematika držanja muznih krava na velikim farmama društvenog sektora razlikuje se od one u privatnom sektoru. I u jednom i drugom slučaju veoma je važno, između ostalog, pravilno razmožavati ili održavati postojeći zapat. Za stručnjake veterinarske medicine koji rade na proučavanju ove problematike značajna je potreba za kontrolom i poboljšanjem razmnožavanja i održavanja postojećeg zapata.
     Problematika reprodukcije muznih krava uglavnom se ogleda kroz dugotrajne postpartalne anestrije (izostanak uočljivog gonjenja posle teljenja) i nepravilno vraćanje u estrus posle neuspešnog osemenjavanja. Problem postaje izrazeniji ukoliko se estrus posle neuspešnog osemenjavanja uoči veoma kasno (čak i kasnije od dva, tri ili više ciklusa) ili izostane u potpunosti.
     Zbog toga je značajno što ranije posle osemenjavanja pregledati plotkinju u cilju određivanja uspeha.
     Pored mnogih postojećih kliničkih i laboratorijskih metoda za otkrivanje steonosti izgleda da domaći stručnjaci veterinaske medicine koriste samo jednu. To je transrektalna manualna palpacija pri čemu se status plotkinje određuje opipavanjem polnih organa krave rukom preko debelog creva. Glavna prednost je što se može primeniti već posle 35 do 40 dana od osemenjavanja (ili pripusta) ali je za ovu dob potrebna velika izvežbanost pregledača. Međutim, stručnjaci veterinarske medicine uglavnom sačekaju 50 do 60 dana posle osemenjavanja da bi se što više smanjila mogućnost greške.
     Zahvaljujući mogućnosti da se na ekranu ultrazvučnog aparata (ehokamere) vidi slika pregledanog organa, najviše je zastupljena prilikom pregleda polnih organa krava. Ultrasonografijom se dakle, može na ekranu posmatrati slika polnih organa krave koja je pregledana. Na osnovu toga se prilikom pregleda na steonost može videti plod i plodove vode kod steonih krava. Najranije se plod može videti sa 25 dana posle osemenjavanja kada je oblika latiničnog slova "C". Zbog veoma malih dimenzija ploda u periodu od 25 do 30 dana (oko 2 mm) ultrasonografija nije sasvim pouzdana. Međutim, sa 30 i više dana posle osemenjavanja može se već sa lakoćom videti plod kod steonih krava. Dakle, pregled na steonost je ultrazvukom moguć i pouzdan već sa mesec dana posle osemenjavanja.
     U slučaju da krava nije steona može se primeniti adekvatna terapija i plotkinja dovesti u polni ciklus i osemeniti.
     Ultrasonografijom se skraćuje vreme od osemenjavanja do pregleda na steonost. To konkretno znači da više ne treba čekati 50 do 60 dana od osemenjavanja da bi se utvrdio uspeh već je dovoljno i 30 dana. Skraćenjem perioda između osemenjavanja i pregleda, skraćuje se i vreme između dva osemenjavanja. Ovime se znatno utiče na period između teljenja i nove koncepcije (pa time i međutelidbeni raspon) krava mlečnih rasa naročito u našim uslovima držanja gde se krave osemenjavaju više puta dok ne postanu steone.
     Ovu prednost ranog dijagnostikovanja steonosti ultrasonografijom treba da iskoriste kako privatni proizvođači tako i velike mlečne farme društvenog sektora.
     U perspektivi primene ove metode, stručnjaci Instituta imaju zadatak da razviju mogućnost za tačno otkrivanje blizanaca još u utrobi majke što bi obezbedilo pravilnu ishranu, negu i porođaj dotične krave. Takođe je zadatak da u najskorije vreme omogućimo određivanje pola ploda pre rođenja što bi omogućilo da kooperanti dobiju krave koje nose žensko potomstvo. Time bi postigli povećanje ukupne populacije krava i doprineli razvoju govedarstva u našoj zemlji.
Ultrazvucni nalaz pri steonosti od 35 dana Ultrazvucni nalaz pri steonosti od 40 dana Ultrazvucni nalaz pri steonosti od 45 dana
Ultrazvučni nalaz pri steonosti od 35 dana Ultrazvučni nalaz pri steonosti od 40 dana Ultrazvučni nalaz pri steonosti od 45 dana

Nirvot
AKTIVNI OGLASI:

PosloviNudim znanjeTražim znanje

Najnoviji blogovi:

21. 08. 2021.
Vladan
- Kako skuvati savršen pirinač na ringli šporeta?
16. 08. 2021.
Vladan
- Da li sasi voda zaista ubrzava mršavljenje?
29. 03. 2021.
Vladan
- Kako rade Internet pretraživači?
29. 12. 2020.
Vladan
- Šta radi armirač?
30. 11. 2020.
Vladan
- Kako „pasivne kuće“ doprinose energetskoj efikasnosti
23. 11. 2020.
Vladan
- Stvari koje bi trebali da znate ukoliko nameravate da započnete proizvodnju organske hrane
06. 05. 2020.
Vladan
- Kakva je procedura za upis u srednju školu?
13. 03. 2020.
Vladan
- Ekoloska deratizacija
15. 12. 2019.
- Стимулација интелектуалног развоја- примери добре праксе
27. 10. 2019.
Goranko Ilić
- Књига Завети Милоша Ковића
Vaš ID :
Prisutni na sajtu:


 


Ukupno prisutno na sajtu: 23
Prijavljeni: 0 ||| Gosti: 23
© 1999. - 2021.
Digitalna Srbija pravi
Sva prava zadržana ||| All rights reserved
-||-