Ime: Šifra:    Novi član?    Zaboravljena šifra?
Vladan
ID: vladan
Grad: , Srbija
Zanimanje:

Pošalji privatnu poruku

Dodaj u prijatelje

- BLOG
- SLIKE
- PRIJATELJI


SVI BLOGOVI


Godine upisa bloga: 2022 2021 2020

23. 11. 2020.
Stvari koje bi trebali da znate ukoliko nameravate da započnete proizvodnju organske hrane


Organska proizvodnja hrane u Srbiji započela je mnogo pre nego što je bila regulisana zakonskim uredbama. Poljoprivredna gazdinstva su prepoznala potencijal proizvodnje organskog voća, povrća i žitarica, za kojima postoji velika potražnja, kako na domaćem, tako i na stranom tržištu.
Popis poljoprivrede je pokazao da se uzgoj organskih kultura vrši na 50.000 hektara u Srbiji, što ni približno nije dovoljno. Cilj je da površina pod organskim usevima dostigne bar deset puta veću površinu.
Za razliku od standardne proizvodnje, u organskoj je akcenat na očuvanju balansa u odnosu zemljišta, biljnih kultura, životinja i čoveka. Cilj je očuvanje zdravlja ljudi i očuvanje prirodnog ekološkog sistema. Organskom proizvodnjom se zemljište „oporavlja“ od tretiranja pesticidima i hemijskim supstancama, povećava se njegova plodnost, a stvara se manje otpada. Pritom, zarada od trgovine organskim proizvodima je višestruko veća nego kod standardnog ili GMO uzgoja.

Stupiti u proces organske proizvodnje nije jednostavno, ali pokušaćemo da pojednostavimo proces uključenja:

Zakoni koji regulišu organsku proizvodnju

Organska proizvodnja se reguliše pravnim aktima koji moraju biti strogo ispoštovani:

-Zakon o organskoj proizvodnji.
-Pravilnik o kontroli i sertifikaciji u organskoj proizvodnji i metodama organske proizvodnje.
-Pravilnik o dokumentaciji koja se dostavlja ovlašćenoj kontrolnoj organizaciji radi izdavanja potvrde, kao i o uslovima i načinu prodaje organskih proizvoda.

Zakon o organskoj proizvodnji uređuje ceo proces organske proizvodnje, od početka do kraja. Uključuje ciljeve i načela proizvodnje, metode po kojima se proizvodi, kontrolu i sertifikaciju proizvoda, njihovu preradu, deklaracije, pakovanje koje vrše mašine za pakovanje u džakove. Zakonom o organskoj proizvodnji je uređeno i skladištenje organskih proizvoda, transport, uvoz i izvoz.

Pravilnik o kontroli i sertifikaciji uključuje uslove koje poljoprivredno gazdinstvo koje se bavi organskom proizvodnjom treba da ispuni. Sva gazdinstva koja se bave organskom proizvodnjom kontroliše kontrolna organizacija, koja nadzire ceo proces proizvodnje. O svim etapama proizvodnje se vode zapisnici i evidencije. Kontrolna organizacija proverava kvalitet zemljišta, kakvi aditivi se koriste, kako se čiste proizvodni pogoni, kakve mašine za pakovanje u džakove i kakvi džakovi se koriste, kako se finalni organski proizvodi deklarišu, skladište i prevoze.

Pravilnik o dokumentaciji je spisak dokumentacije koju poljoprivredno gazdinstvo koje se bavi organskom proizvodnjom treba da dostavi kontrolnoj organizaciji. Nakon dostavljene dokumentacije kontrolna organizacija izdaje potvrdu da su organski proizvodi proizvedeni u skladu sa zakonom o organskoj proizvodnji. Pravilnik o dokumentaciji sadrži i odredbe o prodaji organskih proizvoda.

Kako se poljoprivredno gazdinstvo može uključiti u organsku proizvodnju?

Ako ste podrobno proučili zakon o organskoj proizvodnji i doneli odluku da želite da se bavite organskim uzgojem, prvi korak koji treba da načinite na tom putu jeste da se obratite nadležnoj kontrolnoj organizaciji. Kontrolne organizacije za svako područje se biraju jednom godišnje od strana Ministarstva poljoprivrede, a spisak možete pronaći u Službenom glasniku.

Kontrolne organizacije koje možete kontaktirati do kraja 2020. godine su sledeće:

-Centar za ispitivanje namirnica u Beogradu
-Ecocert Balkan u Beogradu
-Organic control system u Subotici
-Ecovivendi u Beogradu
-TMS CEE u Beogradu
-SGS u Beogradu

Kontrolna organizacija otpočinje proces uključenja u organsku proizvodnju, sklapanjem ugovora sa zainteresovanom stranom.

Ugovor sa kontrolnom organizacijom

Nakon što kao budući proizvođač organske hrane podnesete prijavu, sklopićete ugovor kojim dajete saglasnost da kontrolna organizacija vrši kontrolu i sertifikaciju vaše proizvodnje. Dobićete evidencioni broj i ući u period konverzije, za vreme kojeg zemljište odmara kako bi se prethodno korišteni pesticidi razgradili, a zemljište povratilo svoju plodnost i čistoću.

Kad sklopite ugovor sa kontrolnom organizacijom više ne smete da koristite pesticide i nedozvoljena hemijska sredstva za obradu zemljišta, niti aditive pri uzgoju stoke. Sva dopuštena pomoćna sredstva u organskoj proizvodnji su strogo propisana i kontrolisana.

Period konverzije zavisi od vrste biljne kulture koju želite da odgajate organski. Ako je u pitanju jednogodišnja biljka, zemljište mora da „odmori“ najmanje dve godine pre prve organske setve. Uzgoj višegodišnjih biljnih kultura moraće da pričeka najmanje tri godine. Ako želite da uzgajate krmno bilje na pašnjacima, moraćete sačekati da prođu dve godine, pre nego bilje bude organsko i podobno za ishranu životinja.

Organska proizvodnja

Kad potpišete ugovor u obavezi ste da poštujete sva pravila organske proizvodnje i da koristite samo dozvoljene proizvode. Proizvodi koji su dozvoljeni regulisani su Pravilnikom, a tu spadaju:

-Proizvodi za ishranu i zaštitu poljoprivrednih kultura
-Proizvodi za pojačavanje plodnosti zemljišta
-Proizvodi za čišćenje i dezinfekciju
-Proizvodi za ishranu i dodaci ishrani za životinja
-Aditivi i pomoćne supstance koje se koriste pri preradi organskih proizvoda
-Ambalaža i način pakovanja uz pomoć mašina za pakovanje u džakove .

Kao organski proizvođač u obavezi ste da vodite pismenu evidenciju o svim upotrebljenim sredstvima, koju ćete na zahtev dostaviti kontrolnoj organizaciji. Kontrolnu organizaciju morate obaveštavati o toku proizvodnje, vremenu setve i očekivanom vremenu prispeća proizvoda. Kontrolna organizacija može izvršiti inspekciju u svakom momentu i sva dokumenta i proizvodni tokovi joj moraju biti pruženi na uvid.

Ako vaše zemljište prethodno nije bilo obrađivano (nije tretirano pesticidima i neorganskim đubrivima) u proces organske proizvodnje se možete uključiti bez perioda konverzije. Potrebno je samo da odnesete uzorak zemljišta na analizu i da dostavite potvrdu o biološkoj ispravnosti kontrolnoj organizaciji.Ovo Vam se svidja! | | | Ovo Vam se ne svidja!


Tekstovi blogera vladan1 u 2020 godini:

29. 12. 2020.Šta radi armirač?0/0
30. 11. 2020.Kako „pasivne kuće“ doprinose energetskoj efikasnosti1/0
23. 11. 2020.Stvari koje bi trebali da znate ukoliko nameravate da započnete proizvodnju organske hrane1/0
06. 05. 2020.Kakva je procedura za upis u srednju školu?0/0
13. 03. 2020.Ekoloska deratizacija1/0

AKTIVNI OGLASI:

PosloviNudim znanjeTražim znanje

Najnoviji blogovi:

18. 10. 2022.
Vladan
- Koji su idealni uslovi za rast svekrvinog jezika?
22. 09. 2022.
Vladan
- Šta učiniti kada vam se pred važan događaj pojavi herpes na usni?
30. 06. 2022.
Vladan
- Da li imate isti ukus kao kraljica Elizabeta pri izboru kućnih ljubimaca?
07. 06. 2022.
Vladan
- Prag - najstarija evropska prestonica posmatrana iz drugog ugla
21. 08. 2021.
Vladan
- Kako skuvati savršen pirinač na ringli šporeta?
16. 08. 2021.
Vladan
- Da li sasi voda zaista ubrzava mršavljenje?
29. 03. 2021.
Vladan
- Kako rade Internet pretraživači?
29. 12. 2020.
Vladan
- Šta radi armirač?
30. 11. 2020.
Vladan
- Kako „pasivne kuće“ doprinose energetskoj efikasnosti
23. 11. 2020.
Vladan
- Stvari koje bi trebali da znate ukoliko nameravate da započnete proizvodnju organske hrane


Vaš ID :
Prisutni na sajtu:


 


Ukupno prisutno na sajtu: 41
Prijavljeni: 0 ||| Gosti: 41
© 1999. - 2024.
Digitalna Srbija pravi
Sva prava zadržana ||| All rights reserved