• Одељенска и стручна већа школе предлажу програм екскурзије, који достављају наставничком већу ради разматрања и доношења.
 • Екскурзија може да се изведе ако је савет родитеља дао сагласност на програм и цену екскурзије и избор агенције.
 • Програм екскурзије садржи: образовно-васпитне циљеве и задатке; садржаје којима се постављени циљеви остварују; планирани обухват ученика; носиоце предвиђених садржаја и активности; трајање; путне правце; техничку организацију и начин финансирања.
 • План дежурства ученика и наставника за време путовања саставни је део програма екскурзије.
 • " />
 • Одељенска и стручна већа школе предлажу програм екскурзије, који достављају наставничком већу ради разматрања и доношења.
 • Екскурзија може да се изведе ако је савет родитеља дао сагласност на програм и цену екскурзије и избор агенције.
 • Програм екскурзије садржи: образовно-васпитне циљеве и задатке; садржаје којима се постављени циљеви остварују; планирани обухват ученика; носиоце предвиђених садржаја и активности; трајање; путне правце; техничку организацију и начин финансирања.
 • План дежурства ученика и наставника за време путовања саставни је део програма екскурзије.
 • " />
  Ime: Šifra:    Novi član?    Zaboravljena šifra?


  - Bolonja
  - Internet
  - Seksualno obrazovanje
  - administracija
  - informatika
  - kompanije
  - ministarstvo
  - neformalno obrazovanje
  - osnovno školstvo
  - zakonodavstvo
  - školsko zakonodavstvo
  CENOVNIK
  OZNAKA Cena čitanja CELOG teksta
  Besplatno
  1 dinar
  50 dinara
  100 dinara

  Ukupno članova: 9059
  Najnovi član: aleksandar1968

  Najnoviji tekstovi:

  slika Državotvorna politika subvencionisanja privrede (ekonomija)
  slika Lansiraj svoju karijeru kroz besplatne radionice sa najvećim poslodavcima u Srbiji! (zaposlenje)
  slika Откривен нови орган у људском телу? (medicina)
  slika Novi Lideri u Beogradu (AIESEC)
  slika Postani i ti Global Volunteer kroz praksu za studente u letnjem kampu u Italiji! (AIESEC)
  slika U mleku čudnovatog kljunara otkriven lek za superbakterije? (medicina)
  slika U Beogradu održana promocija novog izdanja poeme ”Oči” Vladimira Popovića (književnost)
  slika Koliko je zaista važno neformalno obrazovanje? (neformalno obrazovanje)
  slika Dr. Matko Marušić: ”Možete biti muško ili žensko, sve ostalo je bolest!” (medicina)
  slika Onlajn kupovina/prodaja i gde je tu Srbija? (e-trgovina)

  REGISTRUJTE SE
  i èitajte CELE besplatne tekstove!
  Obavestite prijatelja  Pretraži magazin po:
  obrazovanje:::školsko zakonodavstvo
  12. septembar. 2009.

  ПРОГРАМ ЕКСКУРЗИЈЕ


  У овом тексту дајемо модел Програма екскурзије основне школе урађеног на основу Правилника о измени Правилника о наставном плану и програму основног образовања и васпитања (Сл.Гл.РС- Просветни гласник, бр.1/09) који прописује да:

  • Одељенска и стручна већа школе предлажу програм екскурзије, који достављају наставничком већу ради разматрања и доношења.
  • Екскурзија може да се изведе ако је савет родитеља дао сагласност на програм и цену екскурзије и избор агенције.
  • Програм екскурзије садржи: образовно-васпитне циљеве и задатке; садржаје којима се постављени циљеви остварују; планирани обухват ученика; носиоце предвиђених садржаја и активности; трајање; путне правце; техничку организацију и начин финансирања.
  • План дежурства ученика и наставника за време путовања саставни је део програма екскурзије.


  ПРОГРАМ ЕКСКУРЗИЈЕ

  Упознавање културног, историског и духовног наслеђа и привредних достигнућа која су у вези са делатношћу школе

  ОШ Радомир Јовановић

  Београд

  Програм екскурзије за први разред

  Образовно васпитни циљеви:

  • Развијање интересовања за природу и изграђивање еколошких навика
  • Подстицање испољавања позитивних емоционалних доживљаја
  • Проучавање објеката и феномена у природи

  Схватање значаја здравља и здравих стилова живота

  Садржаји екскурзије:

  Садржаји екскурзије ће се реализовати у оквиру предвиђенихдестинација:Београд Пећинци (обилазак Музеја хлеба) Јаково (обилазак салаша Стремен) манастир Фенек(обилазак и кратко историографско упознавање) СРЦ Јаково(спортско рекреативни програм)- Београд

  Планирани обухват ученика: Најмање 60% ученика свих одељења

  Носиоци предвиђених садржаја и активности: Директор школе,стручни вођа пута и одељенске старешине

  Трајање:Једнодневна екскурзија

  Путни правац:Београд Пећинци Јаково манастир Фенек Јаково- Београд

  Техничка организација: директор школе и туристичка агенција

  Начин финансирања: родитељи финансирају трошкове извођења екскурзије

  План дежурстава наставника и ученика: Све одељенске старешине су дежурне током извођења екскурзије, као и по три ученика из одељења које ће именовати одељенски старешина.понашање на екскурзији ће бити регулисано и Правилима понашања ученика на екскурзијама са којима ће их одељенски старешина упознати пре поласка.

  Време реализације: септембар октобар 2009.

  ОШ Радомир Јовановић

  Београд

  Програм екскурзије за други разред

  Образовно васпитни циљеви:

  • Непосредно упознавање појава и односа у природној и друштвеној средини
  • Упознавање културног, историског и духовног наслеђа и привредних достигнућа која су у вези са делатношћу школе
  • Проучавање објеката и феномена у природи
  • Уочавање узрочно-последичних односа у конкретним природним и друштвеним условима
  • Упознавање начина живота и рада у појединим крајевима
  • Развијање позитивног односа према националним, културним, етичким и естетским вредностима
  • Развијање позитивног односа према спортским потребама и навикама, позитивним социјалним односима
  • Схватање значаја здравља и здравих стилова живота
  • Развијање интересовања за природу и изграђивање еколошких навика
  • Подстицање испољавања позитивних емоционалних доживљаја

  Садржаји екскурзије:

  Садржаји екскурзије ће се реализовати у оквиру предвиђенихдестинацијаБеоград Вршац (обилазак истоимене школе и сусрет са ученицима), Народни музеј(обилазак етнографске збирке и стеријине собе) Владичански двор (панорамско разгледање) Стеријина кућа (панорамско разгледање) манастир Месић (кратко упознавање са историографским чињеницама и разгледање фрескосликарства) Вршачки брег (панорамско разгледање Баната и спортско рекреативни програм) Београд

  Планирани обухват ученика: Најмање 60% ученика свих одељења

  Носиоци предвиђених садржаја и активности: Директор школе,стручни вођа пута и одељенске старешине

  Трајање:Једнодневна екскурзија

  Путни правац::Београд Вршац манастир Месић Вршачки брег Београд

  Техничка организација: директор школе и туристичка агенција

  Начин финансирања: родитељи финансирају трошкове извођења екскурзије

  План дежурстава наставника и ученика: Све одељенске старешине су дежурне током извођења екскурзије, као и по три ученика из одељења које ће именовати одељенски старешина.понашање на екскурзији ће бити регулисано и Правилима понашања ученика на екскурзијама са којима ће их одељенски старешина упознати пре поласка.

  Време реализације: септембар октобар 2009.

  ОШ Радомир Јовановић

  Београд

  Програм екскурзије за трећи разред

  Образовно васпитни циљеви:

  • Непосредно упознавање појава и односа у природној и друштвеној средини
  • Упознавање културног, историског и духовног наслеђа и привредних достигнућа која су у вези са делатношћу школе
  • Проучавање објеката и феномена у природи
  • Уочавање узрочно-последичних односа у конкретним природним и друштвеним условима
  • Упознавање начина живота и рада у појединим крајевима
  • Развијање позитивног односа према националним, културним, етичким и естетским вредностима
  • Развијање позитивног односа према спортским потребама и навикама, позитивним социјалним односима
  • Схватање значаја здравља и здравих стилова живота
  • Развијање интересовања за природу и изграђивање еколошких навика
  • Подстицање испољавања позитивних емоционалних доживљаја

  Садржаји екскурзије:

  Садржаји екскурзије ће се реализовати у оквиру предвиђенихдестинацијаБеоград Бранковина (обилазак школе, гроба Десанке Максимовић, цркве задужбине породице Ненадовић , вајата) Ваљево (обилазак Тешњара, старог занатско трговачког центра), Народног музеја и Муселимовог конака) фабрикаВОДА ВОДА (панорамско разгледање) Београд

  Планирани обухват ученика: Најмање 60% ученика свих одељења

  Носиоци предвиђених садржаја и активности: Директор школе,стручни вођа пута и одељенске старешине

  Трајање:Једнодневна екскурзија

  Путни правац::Београд Бранковина Ваљево -Врујци Београд

  Техничка организација: директор школе и туристичка агенција

  Начин финансирања: родитељи финансирају трошкове извођења екскурзије

  План дежурстава наставника и ученика: Све одељенске старешине су дежурне током извођења екскурзије, као и по три ученика из одељења које ће именовати одељенски старешина.понашање на екскурзији ће бити регулисано и Правилима понашања ученика на екскурзијама са којима ће их одељенски старешина упознати пре поласка.

  Време реализације: септембар октобар 2009.

  ОШ Радомир Јовановић

  Београд

  Програм екскурзије за четврти разред

  Образовно васпитни циљеви:

  • Непосредно упознавање појава и односа у природној и друштвеној средини
  • Упознавање културног, историског и духовног наслеђа и привредних достигнућа која су у вези са делатношћу школе
  • Проучавање објеката и феномена у природи
  • Уочавање узрочно-последичних односа у конкретним природним и друштвеним условима
  • Упознавање начина живота и рада у појединим крајевима
  • Развијање позитивног односа према националним, културним, етичким и естетским вредностима
  • Развијање позитивног односа према спортским потребама и навикама, позитивним социјалним односима
  • Схватање значаја здравља и здравих стилова живота
  • Развијање интересовања за природу и изграђивање еколошких навика
  • Подстицање испољавања позитивних емоционалних доживљаја

  Садржаји екскурзије:

  Садржаји екскурзије ће се реализовати у оквиру предвиђенихдестинацијаБеоград Сремски Карловци (разгледање главног трга и фонтане Четири лава, гимназије, Богословије, Саборне цркве) Петроварадинска тврђава (панорамско разгледање и посета Природњачком музеју) Сремска Каменица ( обилазак куће Ј.Ј.Змаја) Нови Сад (панорамско разгледање Трга Светозара Милетића) манастир Хопово (кратак историографски приказ и разгледање фрескосликарства) Београд

  Планирани обухват ученика: Најмање 60% ученика свих одељења

  Носиоци предвиђених садржаја и активности: Директор школе,стручни вођа пута и одељенске старешине

  Трајање:Једнодневна екскурзија

  Путни правац::Београд Сремски Карловци Петроварадин Сремска Каменица Нови Сад манастир Хопово Београд

  Техничка организација: директор школе и туристичка агенција

  Начин финансирања: родитељи финансирају трошкове извођења екскурзије

  План дежурстава наставника и ученика: Све одељенске старешине су дежурне током извођења екскурзије, као и по три ученика из одељења које ће именовати одељенски старешина.понашање на екскурзији ће бити регулисано и Правилима понашања ученика на екскурзијама са којима ће их одељенски старешина упознати пре поласка.

  Време реализације: септембар октобар 2009.

  ОШ Радомир Јовановић

  Београд

  Програм екскурзије за пети разред

  Образовно васпитни циљеви:

  • Непосредно упознавање појава и односа у природној и друштвеној средини
  • Упознавање културног, историског и духовног наслеђа и привредних достигнућа која су у вези са делатношћу школе
  • Проучавање објеката и феномена у природи
  • Уочавање узрочно-последичних односа у конкретним природним и друштвеним условима
  • Упознавање начина живота и рада у појединим крајевима
  • Развијање позитивног односа према националним, културним, етичким и естетским вредностима
  • Развијање позитивног односа према спортским потребама и навикама, позитивним социјалним односима
  • Схватање значаја здравља и здравих стилова живота
  • Развијање интересовања за природу и изграђивање еколошких навика

  Подстицање испољавања позитивних емоционалних доживљаја

  Садржаји екскурзије:

  Садржаји екскурзије ће се реализовати у оквиру предвиђенихдестинација1. данБеоград Зајечар (обилазак Народног музеја и Беговог конака, по могућуству обилазак Попове плаже) Гамзиград (обилазакFeliks Romulijane)- Зајечар (ноћење)

  2.дан Ђердап (обилазак хидроелектране и националног парка) Неготин (обилазакстарог језгра града, Музеја хајдук Вељка и Конака кнеза Тодорчета и Куће Стевана Мокрањца) Лепенски вир ( обилазак археолошког локалитета) Голубац (панорамско разгледање тврђавеи манастира Тумане) Београд

  Планирани обухват ученика: Најмање 60% ученика свих одељења

  Носиоци предвиђених садржаја и активности: Директор школе,стручни вођа пута и одељенске старешине

  Трајање:Дводневна екскурзија

  Путни правац::1. данБеоград Зајечар Гамзиград- Зајечар

  2.дан Ђердап Неготин Лепенски вир Голубац Београд

  Техничка организација: директор школе и туристичка агенција

  Начин финансирања: родитељи финансирају трошкове извођења екскурзије

  План дежурстава наставника и ученика: Све одељенске старешине су дежурне током извођења екскурзије, као и по три ученика из одељења које ће именовати одељенски старешина.понашање на екскурзији ће бити регулисано и Правилима понашања ученика на екскурзијама са којима ће их одељенски старешина упознати пре поласка.

  Време реализације: септембар октобар 2009.

  ОШ Радомир Јовановић

  Београд

  Програм екскурзије за шести разред

  Образовно васпитни циљеви:

  • Непосредно упознавање појава и односа у природној и друштвеној средини
  • Упознавање културног, историског и духовног наслеђа и привредних достигнућа која су у вези са делатношћу школе
  • Проучавање објеката и феномена у природи
  • Уочавање узрочно-последичних односа у конкретним природним и друштвеним условима
  • Упознавање начина живота и рада у појединим крајевима
  • Развијање позитивног односа према националним, културним, етичким и естетским вредностима
  • Развијање позитивног односа према спортским потребама и навикама, позитивним социјалним односима
  • Схватање значаја здравља и здравих стилова живота
  • Развијање интересовања за природу и изграђивање еколошких навика
  • Подстицање испољавања позитивних емоционалних доживљаја

  Садржаји екскурзије:

  Садржаји екскурзије ће се реализовати у оквиру предвиђених дестинацијаБеоград Текериш ( разгледање спомен парка) манстир Троноша Тршић (посета родне куће Вука Караџића, објеката везаних за Вуков сабор, спортско рекреативни програм) Бања Ковиљача (панорамско разгледање парка и двора краља Петра Карађорђевића) - Београд

  Планирани обухват ученика: Најмање 60% ученика свих одељења

  Носиоци предвиђених садржаја и активности: Директор школе,стручни вођа пута и одељенске старешине

  Трајање:Једнодневна екскурзија

  Путни правац::Београд Текериш манстир Троноша Тршић Бања Ковиљача- Београд

  Техничка организација: директор школе и туристичка агенција

  Начин финансирања: родитељи финансирају трошкове извођења екскурзије

  План дежурстава наставника и ученика: Све одељенске старешине су дежурне током извођења екскурзије, као и по три ученика из одељења које ће именовати одељенски старешина.понашање на екскурзији ће бити регулисано и Правилима понашања ученика на екскурзијама са којима ће их одељенски старешина упознати пре поласка.

  Време реализације: септембар октобар 2009.

  ОШ Радомир Јовановић

  Београд

  Програм екскурзије за седми разред

  Образовно васпитни циљеви:

  • Непосредно упознавање појава и односа у природној и друштвеној средини
  • Упознавање културног, историског и духовног наслеђа и привредних достигнућа која су у вези са делатношћу школе
  • Проучавање објеката и феномена у природи
  • Уочавање узрочно-последичних односа у конкретним природним и друштвеним условима
  • Упознавање начина живота и рада у појединим крајевима
  • Развијање позитивног односа према националним, културним, етичким и естетским вредностима
  • Развијање позитивног односа према спортским потребама и навикама, позитивним социјалним односима
  • Схватање значаја здравља и здравих стилова живота
  • Развијање интересовања за природу и изграђивање еколошких навика
  • Подстицање испољавања позитивних емоционалних доживљаја

  Садржаји екскурзије:1. данБеоград манастир Раваница Зајечар (обилазак Народног музеја и Беговог конака, по могућуству обилазак Попове плаже) Гамзиград (обилазакFeliks Romulijane)- Лепенски вир (ноћење)

  2. дан:Лепенски вир (разгледање археолошког налазишта) Ђердап (разгледање хидроелектране и националног парка) Сребрно језеро (спортско рекреативни програм) - Београд

  Планирани обухват ученика: Најмање 60% ученика свих одељења

  Носиоци предвиђених садржаја и активности: Директор школе,стручни вођа пута и одељенске старешине

  Трајање:Дводневна екскурзија

  Путни правац : 1. дан:Београд манастир Раваница Зајечар Гамзиград- Лепенски вир (ноћење)

  2. дан : Лепенски вир Ђердап Сребрно језеро - Београд

  Техничка организација: директор школе и туристичка агенција

  Начин финансирања: родитељи финансирају трошкове извођења екскурзије

  План дежурстава наставника и ученика: Све одељенске старешине су дежурне током извођења екскурзије, као и по три ученика из одељења које ће именовати одељенски старешина.понашање на екскурзији ће бити регулисано и Правилима понашања ученика на екскурзијама са којима ће их одељенски старешина упознати пре поласка.

  Време реализације: септембар октобар 2009.

  ОШ Радомир Јовановић

  Београд

  Програм екскурзије за осми разред

  Образовно васпитни циљеви:

  • Непосредно упознавање појава и односа у природној и друштвеној средини
  • Упознавање културног, историског и духовног наслеђа и привредних достигнућа која су у вези са делатношћу школе
  • Проучавање објеката и феномена у природи
  • Уочавање узрочно-последичних односа у конкретним природним и друштвеним условима
  • Упознавање начина живота и рада у појединим крајевима
  • Развијање позитивног односа према националним, културним, етичким и естетским вредностима
  • Развијање позитивног односа према спортским потребама и навикама, позитивним социјалним односима
  • Схватање значаја здравља и здравих стилова живота
  • Развијање интересовања за природу и изграђивање еколошких навика
  • Подстицање испољавања позитивних емоционалних доживљаја

  Садржаји екскурзије :1. данБеоград Чачак (панорамско разгледање) Ужице (панорамско разгледање) Тара (обилазакШарганске осмице и Мећавника, националног парка, ноћење)

  2. дан Чачак Краљево (панорамско разгледање) Крушевац ( разгледање града и обилазак цркве Лазарице) Куршумлија- Пролом бања (ноћење)

  3. данЂавоља варош (разгледање природног феномена)- Ниш (панорамско разгледање и обилазак Ћеле куле) Београд

  Планирани обухват ученика: Најмање 60% ученика свих одељења

  Носиоци предвиђених садржаја и активности: Директор школе,стручни вођа пута и одељенске старешине

  Трајање:Тродневна екскурзија

  Путни правац: 1. данБеоград Чачак Ужице Тара

  2. дан Чачак Краљево Крушевац Куршумлија

  3. дан Куршумлија Ђавоља варош Ниш - Београд

  Техничка организација: директор школе и туристичка агенција

  Начин финансирања: родитељи финансирају трошкове извођења екскурзије

  План дежурстава наставника и ученика: Све одељенске старешине су дежурне током извођења екскурзије, као и по три ученика из одељења које ће именовати одељенски старешина.понашање на екскурзији ће бити регулисано и Правилима понашања ученика на екскурзијама са којима ће их одељенски старешина упознати пре поласка.

  Време реализације: септембар октобар 2009.


  Непосредно упознавање појава и односа у природној и друштвеној средини

  Уочавање узрочно-последичних односа у конкретним природним и друштвеним условима
  Упознавање начина живота и рада у појединим крајевима
  Развијање позитивног односа према националним, културним, етичким и естетским вредностима
  Развијање позитивног односа према спортским потребама и навикама, позитивним социјалним односима

  Олгица Крсмановић  Zasad nema komentara na ovaj tekst!  AKTIVNI OGLASI:

  PosloviNudim znanjeTražim znanje
  obuka20
  administracija01

  Najnoviji blogovi:

  08. 02. 2015.
  Staniša Krsmanović
  - NEZNAM, NEŽELIM, NEMOGU: Ovo su najveće greške u pravopisu srpskog, hrvatskog, bosanskog ili ma-kako-ga-zvali jeziku
  17. 01. 2015.
  Staniša Krsmanović
  - 5 istina koje znaju samo mentalno snažne osobe
  22. 12. 2014.
  Staniša Krsmanović
  - Boris Dežulović: Adio pameti
  04. 12. 2014.
  Anita Momčilović
  - "Noć knjige" 12. decembra 2014. od 17 do 24h
  04. 11. 2014.
  Anita Momčilović
  - Uspešno završen 59. Međunarodni Sajam knjiga u Beogradu
  03. 09. 2014.
  Staniša Krsmanović
  - Шта је полуинтелектуалац?
  14. 07. 2014.
  - Gde su ljudi?
  12. 07. 2014.
  Siniša Stamatović
  - Multi Language - Univerzalni rečnik reči
  16. 06. 2014.
  - LUK I LIRA
  12. 06. 2014.
  - SCIENTIA SEXUALIS
  Vaš ID :
  Prisutni na sajtu:


   


  Ukupno prisutno na sajtu: 13
  Prijavljeni: 0 ||| Gosti: 13
  © 1999. - 2018.
  Digitalna Srbija pravi
  1Sva prava zadržana ||| All rights reserved