|||

Nazad
XII KONGRES PSIHIJATARA SRBIJE I CRNE GORE
      "U DUHU SARADNJE I TOLERANCIJE"

     
      Crnogorskim psihijatrima je čast organizovati XII Kongres psihijatara naše zajedničke države u Herceg Novom.
      Zbivanja na našim prostorima zadnje dekade prošlog vijeka uzrokovali su porast određenih mentalnih poremećaja a naročito afektivnih i zloupotrebe psihoaktivnih supstanci.
      Mi psihijatri i svi poslanici na planu zaštite mentalnog zdravlja smo svjesni težine našeg zadatka i brojnih iskušenja na putu ka ostvarenju bolje i prihvatljivije stvarnosti.
      Upravo iz Crne Gore potekla je inicijativa o liječenju mentalnih poremećaja usmjerena ka zajednici što po broju prijavljenih radova na ovom Kongresu ukazuje da je takav pristup rada očuvanju i unapređenju mentalnog zdravlja i liječenju mentalnih poremećaja u trendu sa kretanjima u svijetu.
      Naš Kongres ima za cilj da saopštimo i razmijenimo naša klinička, istraživačka i terapijska iskustva. Vjerujemo da će svi učesnici Kongresa vratiti u svoje ordinacije i Institucije stručno bogatiji, psihološko i duhovno jači.
      U radu sa našim pacijentima želimo više empatije i njihovo brže ozdravljenje...
      Na kapiji jednog od najljepših zaliva svijeta, okupan toplira mediteranskim suncem, vjekovna inspiracija pjesnika i slikara i toplo utočište svim dobronamjernim gostima Herceg Novi Vas čeka raširenih ruku.
     
Dobrodošli
Predsjednik Organizacionog odbora
B.Mitrić           

      Pozdravna reč predsednika Stručnog odbora prof. dr Mirka Pejovića
      Kongres
     HOME