|||

Nazad

      MARIHUANA
     
     Marihuana je zelena, smeđa ili siva mešavina suvog iseckanog lišća, stabljika, semenki i cveća konoplje. Postoji više od 200 naziva u slengu za marihuanu. Kod nas se najčešće koristi termin 'trava'. Kanabis (Cannabis) je termin koji se odnosi na marihuanu i ostale droge koje se dobijaju od iste biljke. Jače forme kanabisa su sinsemilla (sin-seh-me-yah ), hašiš i hašiš ulje. Svi oblici kanabisa su psihoaktivni, odnosno menjaju stanje svesti što znači da menjaju način rada mozga. Svi oni sadrže THC (delta-9-tetrahydrocannabinol ), glavnu aktivnu supstancu u marihuani. Osim THC-a, marihuana sadrži preko 400 drugih materija. Efekti marihuane zavise, između ostalog, od snage i potencije THC-a koji sadrži.
     Godine 1988., otkriveno je da membrane određenih nervnih ćelija sadrže proteinske receptore koji vežu THC. Kad se smesti, THC otpušta seriju reakcija koje dovode do uzbuđenja koje doživljavaju korisnici kad puše marihuanu. Kratkoročni efekti koje prouzrokuje upotreba marihuane su problemi sa pamćenjem i učenjem; iskrivljena percepcija; otežano mišljenje i rešavanje problema; loša koordinacija; ubrzano kucanje srca; anksioznost i napadi panike.
     
     ZDRAVSTVENE TEŠKOĆE
     
     Uticaj marihuane na mozak
     
     Istraživači su otkrili da THC menja način na koji informacija dolaze do mozga i prerađuju se u hipokampusu. Hipokampus je deo limbičkog sistema mozga koji je od velike važnosti za učenje, pamćenje i integraciju iskustava sa emocijama i motivacijom. Istraživanja su pokazala da su neuroni u sistemu prerađivanja informacija u hipokampusu i aktivnost nervnih vlakana u ovom području ometeni prisustvom THC-a.
     Najnovija otkrića su pokazala da dugotrajna upotreba marihuane stvara promene u mozgu slične onima koje stvara dugotrajna upotreba drugih droga.

     
     Uticaj marihuane na pluća
     
     Onaj ko redovno puši marihuanu može da ima respiratorne probleme slične onima koje imaju pušači duvana. Oni mogu svakodnevno da kašlju i iskašljavaju šlajm, mogu imati simptome hroničnog bronhitisa i češće su prehlađeni. Ukoliko nastave da puše marihuanu može doći do abnormalnog funkcionisanja pluća usled oštećenog ili uništenog plućnog tkiva. Bez obzira na prisustvo THC-a, količina katrana koji udahnu pušači marihuane i nivo karbon monoksida koji se apsorbuje su tri do pet puta veći nego kod pušača duvana. Ovo može biti zbog toga što korisnici marihuane dublje udišu dim i duže ga zadržavaju u plućima i zato što se dim marihuane ne filtrira.

     
     Uticaj marihuane na srce i krvni pritisak
     
     Najnovija istraživanja pokazuju da pušenje marihuane istovremeno sa unošenjem kokaina iglom može prouzrokovati veoma ubrzano kucanje srca i povišen krvni pritisak. U toku jednog istraživanja, korisnicima marihuane i kokaina davana je samo marihuana, samo kokain, a zatim marihuana i kokain zajedno. I jedna i druga droga utiču na kardiovaskularni sistem; kada se kombinuju, efekti su jači i duže traju. Srčani ritam se povećao za 29 otkucaja u minuti samo sa marihuanom i 32 otkucaja u minuti samo sa kokainom. Kada se obe droge kombinuju, srčani ritam se poveća za 49 otkucaja u minuti, i ubrzan ritam traje duže. Osobe koje su uzimale drogu su mirno sedele. Međutim, u normalnim (a ne eksperimentalnim) okolnostima, individua može da puši marihuanu i unese iglom kokain a zatim da radi nešto što izaziva stres, što može značajno da poveća rizik od preopterećenja kardiovaskularnog sistema.

     
     Uticaj dugotrajnog uzimanja marihuane na učenje i ponašanje
     
     Jedna studija sprovedena među srednjoškolcima pokazuje da veštine vezane za pažnju, učenje i pamćenje slabe kod onih koji su dugo uzimali marihuanu, čak i nakon što su 24 sata prekinuli da uzimaju drogu. Istraživači su uporedili 65 'teških korisnika' koji su pušili marihuanu u proseku 29 od 30 proteklih dana i 64 'lakših korisnika' koji su u proseku pušili 1 od proteklih 30 dana. Nakon što su ih brižljivo nadgledali u periodu od 19 do 24-satne apstinencije od marihuane i drugih ilegalnih droga i alkohola, učenicima je dato nekoliko standardnih testova kojima se meri pažnja, pamćenje i učenje. U poređenju sa 'lakšim korisnicima' 'teški korisnici' marihuane su pravili više grešaka i teže su zadržavali pažnju, teže su prebacivali pažnju ukoliko su to zahtevale promene u okolini, imali su poteškoća u zapažanju, preradi i upotrebi dobijenih informacija. Ova otkrića ukazuju da je veće slabljenje među 'teškim korisnicima' verovatno povezano sa izmenama aktivnosti mozga prouzrokovanih marihuanom.
     Dugoročna istraživanja upotrebe marihuane među mladima osnovnoškolskog uzrasta pokazuju da oni koji uzimaju marihuanu postižu slabiji uspeh nego oni koji ne uzimaju, češće prihvataju devijantno ponašanje, češće se odaju delinkventnom ponašanju i agresiji, više se bune, imaju lošije odnose sa roditeljima, i više se druže sa delinkventima i korisnicima droga.
     Istraživanja pokazuju veću ljutnju i regresivno ponašanje (sisanje prsta, gnev) kod male dece čiji roditelji uzimaju marihuanu, nego kod dece čiji roditelji ne konzumiraju ovu drogu.

     
     Uticaj marihuane na trudnoću
     
     Zloupotreba bilo koje droge može da naškodi zdravlju žene u trudnoći. Istraživanja pokazuju da su bebe koje su rodile majke koje su u toku trudnoće uzimale marihuanu bile manje od beba koje su rodile majke koje nisu uzimale drogu. U suštini, postoji veća verovatnoća da kod manjih beba dođe do zdravstvenih problema.
     Dojilje koje uzimaju marihuanu, putem mleka prenose određenu količinu THC-a na bebu. Istraživanja pokazuju da, ukoliko majka konzumira marihuanu tokom prvog meseca dojenja, može doći do slabijeg motoričkog razvoja bebe (kontrolisanje pokreta mišića).

     
     Adiktivni potencijal marihuane
     
     Droga je adiktivna ako stvara kompulzivnu, često nekontrolisanu žudnju za drogom, njeno traženje i uzimanje, bez obzira na negativne zdravstvene i društvene posljedice. Marihuana zadovoljava ove kriterijume. Više od 120.000 ljudi u SAD godišnje se prijavi na lečenje od zavisnosti od marihuane. Između ostalog, istraživanja sprovedena na životinjama pokazuju da marihuana stvara fizičku zavisnost, a neki ljudi govore o simptomima odvikavanja.
     Bez obzira na koliko majica i slika vidite nacrtan list marihuane ili koliko puta čuli da je cool biti naduvan, upamtite ovo: NE MORATE UZIMATI MARIHUANU SAMO ZATO ŠTO MISLITE DA SVI OSTALI TO RADE. VEĆINA MLADIH NE UZIMA MARIHUANU.
     
     
Olgica Krsmanović

      Pogledajte i ove tekstove:
     
     - heroin
     - kokain
     - inhalanti
     - klupske
     - steroidi
     - metamfetamin


Nazad


HOME