|||

Nazad
KLUPSKE DROGE
     
     Klupske droge su droge koje se najčešće konzumiraju u klubovima, diskotekama, party-jima i sličnim mestima na kojima preovladava ''rave'' muzika. Droge koje se koriste na takvim mestima su veoma različite, a uključuju droge koje se već dugo zloupotrebljavaju, kao što su marihuana i kokain, kao i droge čija je zloupotreba tek počela, kao što su metamfetamin, ecstasy, gamma-hydroxybutyrat (GHB), flunitrazepam (Rohypnol) i ketamin. Neke od ovih droga su stimulanti, neke depresivi, dok su neke halucinogeni.
     Jedan od razloga zašto mladi uzimaju ove droge jeste taj što one predstavljaju novost. Zbog toga mladi smatraju da one nisu opasne i da su nuspojave o kojima se govori retke ili preuveličane, kao i da njima lično ove droge ne mogu naškoditi. Međutim, upravo zato što su to relativno nove droge, oni koji ih uzimaju su pokusni kunići, jer čak ni naučnici ne znaju sve posledice koje one mogu da izazovu. Ipak, pokazalo se da ove supstance mogu prouzrokovati ozbiljna, ponekad trajna oštećenja i smrt. Kako se kod nas sve češće prave rave party-ji bilo bi korisno pročitati kakve su to droge i koje opasnosti sa sobom nosi njihova (zlo)upotreba.

     
     MDMA: methylenedioxymethamphetamine – Ecstasy, X, XTC
     
     Ecstasy je i stimulant i halucinogen. Rejveri ga uzimaju oralno u obliku tablete da bi im dao energiju za ples i za ''dizanje'' raspoloženja. On ubrzava rad srca i povisuje krvni pritisak, a može dovesti do povišenja telesne temperature koja prouzrokuje oštećenje bubrega i srca. Izgleda da droga maskira osećaj žeđi – što je veoma opasno zbog višesatnog igranja u zagušljivim i prepunim klubovima, pa može doći do smrti usled akutne dehidriranosti. I kombinovanje ecstasyja sa alkoholom može biti izuzetno opasno, pa čak i fatalno. Hronična zloupotreba MDMA može stvoriti dugoročne neurotoksične efekte u mozgu.

     
     GHB: gamma – hydroxybuturate – Tečni Ecstasy, G
     
     Providna tečnost bez ukusa, GHB je depresor i vezan je uz trovanja, predoziranja i silovanja. Predoziranje GHB-om može dovesti do gubljenja svesti, kome i smrti, usled prestanka disanja. Posto je GHB ilegalan prave ga amateri, i stoga je jačina i čistoća različita, tako da korisnici ne mogu sa sigurnošću znati koliko uzimaju. Zbog toga su česta predoziranja.

     
     Ketamin – K, Special K, Vitamin K
     
     Ketamin je veterinarski anestetik koji stvara halucinatorne efekte. Ako je u tečnom stanju droga se dodaje marihuani ili duvanu, a ako je u praškastom obliku onda se ušmrkava kao kokain. Velike doze ketamina dovode do delirijuma, amnezije, zakazivanja motoričkih funkcija, a ponekad i do prestanka disanja što može da ima fatalan ishod.

     
     Rohypnol: Flunitrazepam – Roofies, Rophie, Roche
     
     Benzodiazepinski sedativ sličan Valiumu, flunitrazepam nije odobren da se prodaje na recept. Uzima se oralno u obliku tablete ili rastvoren u piću. Ova droga nema ni ukusa ni mirisa i stvara amneziju, stoga ga osoba može uneti u organizam a da toga nije ni svesna. Zbog toga je flumitrazepam vezan uz silovanja i druge seksualne napade.

     
     Lysergic Acid Diethylamide: LSD – Acid, L
     
     LSD je veoma jak halucinogen koji se uzima oralno najčešće na komadićima upijajućeg papira, kocki šećera ili na tabletama u kojima se nalazi tečna droga. Droga stvara potpuno abnormalno percipiranje, uključujući izobličenje zvučnih i vidnih senzacija, kao i emocionalne efekte gde se javljaju brze promene raspoloženja u rasponu od jakog straha do euforije.
     
     
Olgica Krsmanović

      Pogledajte i ove tekstove:
     
     - heroin
     - kokain
     - marihuana
     - inhalanti
     - steroidi
     - metamfetamin


Nazad


HOME