|||

Nazad

     
      INHALANTI
     
     Inhalantima se nazivaju hemijska isparavanja koja se udišu i stvaraju psihoaktivne efekte, što znači da dovode do izmene svesti. Iako su mnogi ljudi izloženi isparljivim rastvaračima i drugim inhalantima, u kući ili na poslu, oni ih ne smatraju drogama, jer ta sredstva nisu proizvedena u tu svrhu. Mladi ljudi često zloupotrebljavaju inhalante, delimično i zbog toga što su lako dostupni i jeftini. Ponekad deca nenamerno zloupotrebe inhalante koji su prisutni u proizvodima koji se nalaze u kući. Roditelji bi trebali da vode računa da deca ne dođu u dodir sa tim proizvodima.
     Inhalanti se dele u sledeće kategorije:
     
     1. Rastvarači
     - industrijski ili kućni rastvarači ili proizvodi koji sadrže rastvarače, uključujući razređivač, benzin i lepkove
     - rastvarači koji se koriste u kancelarijama i umetničke potrepštine, kao što su: korektor, boje, markeri, sredstva za čišćenje
     
     2. Gasovi
     - gasovi koji se koriste u kući ili komercijalni proizvodi, uključujući butan i propan gas, gasovi za rashlađivanje
     - kućni aerosoli u spreju, kao što su: boje u spreju, lakovi za kosu, dezodoransi i zaštitni sprejevi
     - medicinski anestetički plinovi kao što su: eter, hloroform, halothane i nitrous oxide (plin koji izaziva smejanje)
     
     3. Nitrati
     - alifatički nitrati, uključujući cyclohexyl nitrite, koji je dostupan svakome; amyl nitrite, koji je dostupan samo na recept; i butyl nitrite, koji spada u ilegalne supstance.
     
     ZDRAVSTVENE TEŠKOĆE
     
     Iako su različitog sastava, skoro svi zloupotrebljavani inhalanti stvaraju efekte slične anestetičkim, što znači da deluju tako što usporavaju telesne funkcije. Kada se, kroz nos ili usta, udahnu u pluća inhalanti izazivaju intoksikacijske efekte. Intoksikacija traje nekoliko minuta ili više sati ako se uzimanje ponavlja. Ispočetka, korisnici mogu osetiti laganu stimulaciju; nastavljajući inhaliranje mogu da se osete slobodnije i slabije mogu da se kontrolišu; na kraju korisnik može da izgubi svest.
     Udisanje visoko koncentrisanih količina hemikalija koje se nalaze u rastvaračima ili sprejevima može direktno prouzrokovati prestanak rada srca i smrt. Visoke koncentracije inhalanata mogu prouzrokovati smrt usled gušenja, jer inhalanti dolaze u pluća, a potom u centralni nervni sistem što dovodi do prestanka disanja. Udisanje određenih rastvarača može izazvati sledeće pojave, koje su neizlečive:
     - gubitak sluha - tolueni (boje u spreju, lepila) i trichloroetyleni (sredstva za čišćenje, korektor)
     - periferne neuropatije ili grčeve udova - hexani (plin, benzin) i nitro oxidi (paste za čišćenje)
     - oštećenja mozga ili centralnog nervnog sistema - tolueni (boje u spreju, lepila)
     - oštećenja koštane srži - benzeni (benzin)
     
     Ozbiljne, ali potencijalno izlečive, pojave uključuju:
     - oštećenja bubrega i jetre - supstance koje sadrže toluene i chlorinated hydrocarbons ( korektor, sredstva za hemijsko čišćenje)
     - nedostatak kiseonika u krvi - organski nitrati i methylene chloride (razređivač, aceton)
     
     Smrt koju su izazvali inhalanti obično je prouzrokovana veoma visokim koncentracijama isparavanja. Namerno udisanje isparavanja iz plastične ili papirne kese veoma povećava opasnost od gušenja. Čak i kad se koriste aerosoli ili isparljiva sredstva u skladu sa svojom namenom (npr. farbanje, čišćenje), najbolje je da se to radi u prostorijama sa dobrom ventilacijom ili napolju. Amyl i butyl nirtati su povezani sa Kaposi sarkomom (KS), vrstom raka koji se najčešće javlja kod ljudi obolelih od AIDS-a. Studije o KS su pokazale da je mnogo ljudi koji imaju KS koristilo isparljive rastvarače. Još uvek se istražuje hipoteza da su nitrati faktor koji doprinosi razvoju KS kod ljudi zaraženih HIV virusom.
     
     
Olgica Krsmanović

      Pogledajte i ove tekstove:
     
     - heroin
     - kokain
     - marihuana
     - klupske
     - steroidi
     - metamfetamin




HOME